PORADNIA RODZINNA

Przeżywasz trudności w małżeństwie, lub masz problemy z dziećmi?

Przyjdź, pomożemy.

I wtorek miesiąca 18.00-19.00.

3.Maja 5 (przy kościele).

 

DEWOCJONALIA

 UPOMINKI,

oraz:

- Obrazy, Modlitewniki

- Pismo święte

- Albumy, książki

- Różańce, medaliki

- Pamiątki do chrztu, ślubu 

ZIOŁA OD

OJCÓW FRANCISZKANÓW

- Uspokajające

- Na przeziębienie

- Na nadwagę

- Na stawy, na serce i inne...

Sklepik na placu przy kościele czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 16.00 a w sobotę w godz. 10.00 - 13.00.

W razie potrzeby można dzwonić: 600 935 084

WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ

za zbawienie drugiego człowieka, to wartość na którą chcemy się wzajemnie uwrażliwić na początku Wielkiego Postu. Najlepszym przykładem takiej postawy jest Jezus, który oddał swoje życie za każdego człowieka. Chcemy wykorzystać czas Wielkiego Postu na troskę o zbawienie naszych bliskich. Napewno wielu potrzebuje naszej modlitwy, dobrego słowa i przykładu aby wybrać Jezusa na swojego Pana i Zbawiciela. Pamiętajmy aby do codziennej modlitwy dodać właśnie tę intencję.

 

ZJEDNOCZENI

we wspólnej misji wokół przychodzącego na świat Boga. Jako wspólnota parafialna i też każdy z osobna, chcemy przyjąć Boga przychodzącego do nas w Miłości. Jezus powiedział, że nie ma większej miłości od tej gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół swoich. On uniżył sie przyjmując ludzką naturę a jeszcze bardziej ofiarując swoje życie dla zbawienia człowieka. Ta wielka Miłość przyjęta i powielona jednoczy nas jest sensem chrześcijańskiego życia. Dając siebie innym stajemy się jak biały opłatek chleba, który w wigilijny wieczór jednoczy ludzi ze sobą.

 

JESTEŚMY POSŁANI

tak jak Jezus, aby przyczyniać się do zbawiania świata. Życie moje i Twoje, życie każdego człowieka ma ten głęboki sens. Dlatego nie marnujmy życia. Nie prześpijmy go. Jak kiedyś do uczniów w Ogrodzie Oliwnym, tak dzisiaj do nas Jezus mówi te same słowa: Wstańcie, chodźmy! Podejmjmy ewangelizację, zaangażujmy się w życie duchowe parafii. Stańmy się misjonarzami w swoim środowisku. Twórzmy grupy sąsiedzkie, pomagajmy sobie i módlmy się za siebie nawzajem.

 

WZRASTANIE

Wszyscy chcemy wzrastać, ale czy potrafimy? W uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego i zaraz po tym we wspomnienie Matki Bożej Bolesnej możemy zastanowić się nad rolą Krzyża w naszym życiu. Możemy też postawić sobie pytanie: czy cierpienie zawsze jest nieszczęściem człowieka? Pewnie tak gdy je przezywamy sami ale gdy zjednoczymy je z krzyżem Jezusa stanie sie ono czynnikiem wzrostu. Jezus nie tylko ulży ale też nada nowy, nadprzyrodzony wymiar cierpieniu człowieka.

 

WSPÓLNOTA

Eucharystia na tle mapy naszego miasta ukazuje prawdę o Mistycznem Ciele Chrystusa. Ta tajemnica Mistycznego Ciała Chrystusa ujawniona przez św. Pawła zaprasza nas do budowy WSPÓLNOTY między sobą i z Panem Bogiem. Postarajmy się aby ukazująca to Uroczystość Bożego Ciała, pozostała w naszej świadomości na co dzień. 

 

JEDNOŚĆ

Jedność jest pierwszym i podstawowym darem, który otrzymaliśmy od Boga..., że jest warunkiem świętości? Natomiast brak jej, brak zgody i porozumienia jest owocem grzechu a nawet więcej: bunt i sprzeciw należą do istoty grzechu

D A Ć    S I E B I E

można w różnym stopniu, na miarę miłości. Pan Jezus dał siebie do końca: "nie ma więszej miłości od tej gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich". W Wielkim Poście chcemy uczyć się tej miłości od Jezusa. W tym celu na niedzielę 17 marca zaplanowaliśmy wydarzenie, w którym określimy swój dar. Będzie to też dobry moment do tego aby włączyć się do jednej ze wspólnot działających przy parafii. Zapraszamy:)

WSPÓLNA MODLITWA

jednoczy bardziej niż wspólne troski, wspólna praca czy wspólny wypoczynek a nawet bardziej niż wspólny stół. Szczególną uwagę zwróćmy na modlitwę "Ojcze nasz". Ona jednoczy nasze rodziny, całą parafię i buduje jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół na całym świecie. 

SOLIDARNI

w rodzinie, w parafii i w społeczeństwie oraz wsparci wstawiennictwem świetego Jana Pawła II i błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki nadajemy ewangeliczny kształt naszej Ojczyźnie i przybliżamy Królestwo Boże. Jest to nasz dar na 100. lecie odzyskania niepodleglości.

ZACZYNAĆ Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM!!!

Tak chcemy zacząć nowy rok szkolny i tak samo każdą mniej i bardziej ważną czynność. Przyzwyczailiśmy się do kapłańskiego błogosławieństwa w czasie liturgii, podczas gdy też sami możemy się nim obdarowywać zawsze i wszędzie. Wielką moc ma błogosławieństwo rodziców, współmałżonka, osoby cierpiącej i każde inne udzielane z wiarą i miłością. Nie rezygnujmy więc z tego dobra, które jest w stanie zmieniać rzeczywistość. Niech Was Błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen!

Wdzięczność, to bardzo ewangeliczna i życiowo ważna wartość na którą zwrócimy uwagę w najbliższym wydarzeniu czyli 17 czerwca. Znaczenie tej wartości podkreślił Papież Franciszek mówiąc, że WDZIĘCZNOŚĆ TO JĘZYK BOGA. Zapraszamy do zaangażowania się w proponowane gesty.

POMÒŻ MI SIĘ ZBAWIĆ

Wzajemna pomoc przynosi dobre owoce dla obydwu stron. Świętując Wniebowstąpienie Pana Jezusa chcemy uwrażliwić wiernych o potrzebie wzajemnej  w drodze do zbawienia.Do nieba nikt nie może wejść sam. Dlatego należy stwierdzić, ze wszystkie dobre uczynki są ważne ale jednak ważniejsze są uczynki miłosierdzia względem duszy. Zapisane są one w aktualnym numerze listu do parafian. Niech proponowany tam gest zwróci naszą uwagę na ten nasz chrześcijański obowiązek.

Nigdy nie jesteś sam

Potrzebujemy wzajemnie sobie pmagac

HIERARCHIA WARTOŚCI

to dynamiczny owoc sumienia. Chcemy spojrzeć, każdy na swoją hierarchię, aby zobaczyć czy wszystko ułożone jest zgodnie z wolą Bożą. Chcemy być spójnym człowiekiem i mieć spójny system wartości. Chcemy umieć odróżniać dobro od zła i wybierać dobro. Pomogą nam rekolekcje. Program jest w liście: Otwartość

DZIEŃ BABCI

to dobra okazja do refleksji na temat wzajemnego zrozumienia. Zrozumieć starszych, zrozumieć młodszych, zrozumieć siebie itd, to wyzwanie jakie stawia nam Pan Bóg. Dlatego podejmujemy ten temat proponując konkretne gesty w liście: Wzajemne zrozumienie.

WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INNYCH

Uroczystość Chrystusa Króla uświadamia nam, że królować to służyć a więc podejmować odpowiedzialność za drugiego człowieka. Ale też nie możemy zapominać o odpowiedzialności za swoje czyny. Jeszcze głębiej doświadczymy tej wartości poprzez wykonanie gestów proponowanych wliście do parafian: Współodpowiedzialność.

RAZEM NA MODLITWIE

"Różaniec do granic" to modlitwa o pokój, która wyraża wspólne pragnienia. Zapraszamy do podjęcia gestów kolejnego wydarzenia a przez to zatroskania się o siebie nawzajem.

27. Pielgrzymka Ruchu dla Lepszego Świata mogła się odbyć w tym roku dzięki życzliwości i gościnności naszych parafian. 19 i 20 sierpnia gościliśmy 280 delegatów z parafii położonych na terenie całej Polski. Dziękujemy wiernym za ogromny trud organizacji pielgrzymki. Dziękujemy za noclegi, za poświęcony czas oraz wsparcie duchowe i materialne. Dziękujemy instytucjom państwowym podległym pod Urząd Miasta, Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe, dziekujemy tez prywatnym przedsiębiorcom za pomoc. Dziękujemy wielu osobom z poza naszej parafii a szczególne podziękowanie kierujemy do samych pielgrzymów za to, że chcieli przyjechać do nas i umocnić nas świadectwem swojej wiary i zaangażowania w swoich macierzystych parafiach. Wszystkim za wszystko niech Bóg błogosławi!

DUCH ŚWIĘTY POCIESZYCIEL

wskazuje na wartość braterstwa. Ta wartość pogłębia się wraz z dojrzałością człowieka. Jesteśmy bierzmowani a przez to dojrzali do braterstwa. Zaplanowane wydarzenie pomaga nam uświadomić sobie tą wartość. List do parafian nosi krótką nazwę: Braterstwo

GODNOŚĆ OCHRZCZONYCH

Nie chcemy zapomnieć o tym kim jesteśmy w oczach Pana Boga. A jesteśmy Jego dziećmi, przeznaczeni do udziału w Jego życiu. Czyż to nie cudowne???. Zaplanowane rekolekcje uzmysłowią nam to powołanie.

DOMOWY KOŚCIÓŁ

Cieszymy się, że  w czasie wizyty duszpasterskiej poprzez odczytanie fragmentu Ewangeli i refleksji domowników nad Słowem Bożym zapraszamy samego Jezusa do każdej rodziny naszej parafii. Zachęcamy do przyjęcia propozycji zawartych w tym liście.

RELACJE ZE ZMARŁYMI

Wszystkich Świętych uwrażliwia nas na tajemnicę śmierci i życia po śmierci. Zwracamy uwagę na jednoczącą nas rolę modlitwy za zmarłych. Szczególnie modlitwa wypominkowa przywołuje poszczególne osoby i duchowo łączy nas z nimi. W tym wydarzeniu chcemy uwrażliwić na wartość zjednoczenia w modlitwie.

RENOWACJA MISJI I WARTOŚĆ BLISKOŚCI

Zbliżać nas będzie wspólne pozdrowienie: Szczęść Boże. Ono też wyraża nasz związek z Bogiem. Warto być bliżej siebie i Pana Boga dlatego zapraszamy do udziału w renowacji Misji. Przypominamy, że podjęta wartość to: bliskość.

DOBRE RELACJE

Zapraszamy do zaangażowania się w kolejne wydarzenie, które przybliża nam wciąż niedocenianą wartość jedności. Prawdziwie i twórczo jednoczy nas ze sobą Pan Bóg. Temat listu: Zjednoczeni w Duchu.

POKORA JEZUSA WZOREM DLA NAS

Jezu cichy i pokornego serca uczyń serca nasze według Serca Twego!!! Stawiamy na wierność, wytrwałość i pokorę, które Jezus wykazał na Drodze Krzyżowej. Uwrażliwia nas na to wydarzenie opisane w liście: Pokora.

PRZY STOLE...

Wszyscy wiemy jaką rolę pełni wspólne spożywanie posiłków. Zapraszamy do tego przy okazji tłustego czwartku. Kawa i pączek będzie dobrą okazją do nawiązania głębszych relacji. Proponowane więc wydarzenie może pomóc w doświadczeniu nawiązywania nowych relacji.

Spotkanie "Posłańców"

czyli osób roznoszących list do wszystkich parafian, odbędzie się w niedzielę, 31.stycznia po Mszy św. o godz. 13.00. Zapraszamy do salek katechetycznych. Tam otrzymamy kolejny numer listu aby roznieść po swoim rejonie. Uwaga: każdy rejon spotyka się w osobnej salce. Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie salek.

Dziękujemy za pomoc i polecamy Was w modlitwie...

PARAFIA OBDARZONA ODPUSTAMI

Wchodzimy w Rok Miłosierdzia i jako parafia wyróżniona "kościołem stacyjnym" podejmujemy wydarzenie uwrażliwiające nas na postwę miłosierdzia. Najpierw na Boże Miłosierdzie ukazywane szczególnie w Sakramencie Pokuty i Pojednania a potem na potrzebę miłosierdzia wobec bliźnich. Miłosierdzie, to tytuł kolejnego listu do parafian.

MINĘŁO 10 LAT

I po raz kolejny przeżywamy Misje. Tym razem ze szczególnym akcentem na pojednanie. Chcemy uwrażliwić przy tej okazji na potrzebę wspópracy poszczgólnych ruchów i grup w parafii. Tematem listu do parafian są słowa: Misje z pojednaniem.

Pielgrzymka na Święty Krzyż

Którz nie słyszałby o najstarszym w Polsce sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego położonym w malowniczych Górach Świętokrzyskich. Tam właśnie jedziemy i zapraszamy!!!! Będziemy uczestniczyć w ogólnopolskiej pielgrzymce wspólnot prowadzących program Odnowy Parafii. Nocleg i wyżywienie u rodzin, ciekawy program ćwiczeń duchowych i modlitwy w niedalekiej parafii. Koszt, to tylko cena dojazdu. Wyjazd 22 sierpnia, w sobotę rano a powrót 23 sierpnia w niedziele wieczorem. Zapisy u księży w kancelarii. Zapraszamy. 

INTERESUJE NAS POLSKA

Przywiązanie do Ojczyzny wynosi się nie tylko z rodzinnego domu. Bóg działa w historii każdego narodu. Niech zaproszenie do udziału w kolejnym wydarzeniu pobudzi nas do zainteresowania się losami Ojczyzny i do modlitwy w jej intencji.

BÓG JEST W CZŁOWIEKU....

Staramy uświadomić sobie, że w każdym człowieku Bóg jest tak samo święty. Dlatego spotykając człowieka niezależnie od jego postawy spotykamy mieszkającego w nim Boga. Zauważenie, to podstawowa wartość, której teraz chcemy doświadczyć w naszym życiu.

UCZYMY SIĘ OD ŚW MIKOŁAJA

Kolejne wydarzenie osadzamy w uroczystości św. Mikołaja aby łatwiej uzmysłowić sobie jak ważna jest postawa wzajemnego obdarowywania się. W związku z tym temat listu brzmi: Obdarowanie

NIECODZIENNE SPOTKANIE

Wartość spotkania jest nieoceniona. Mamy mnóstwo okazji do spotkania się z drugim człowiekiem. Możemy je wykorzystać lub zmarnować. Jesteśmy zaproszeni do tego aby w pełni wykorzystać spotkanie z odwiedzającym nas Biskupem, który jako Pasterz Diecezji przyjedzie do nas z wizytacją. Temat listu: Spotkajmy Pasterza.

Z ostatniej chwili

W dniu wczorajszym (24 sierpnia), w parafii MB Królowej Polski w Krośnie-Polance, odbyła się uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem JE Ks Bpa Adama Szala.Uczestniczyły tam wszystkie parafie prowadzące duszpasterstwo wg Programu Odnowy Parafii. Delegacje z poszczególnych parafii przyniosły do Ołtarza w procesji z darami swoje programy pracy na rok 2014/2015. Była tam też delegacja z naszej parafii ze swoim programem. Prosimy, niech Boży Duch odnawia nasze serca i nasze środowisko.

ODNOWIENIE JEDNOŚCI

Zjednoczeni w Duchu..., to słowa piosenki zawierające istotne przesłanie święta Zesłania Ducha Świetego. Modlimy się więc o dar jedności w rodzinach i w całej parafii. Uczestnicząc w proponowanym już drugim wydarzeniu bardziej stajemy się wspólnotą, Kościołem jakiego chce Jezus. Temat listu: Jesteśmy Kościołem.

TAKA SAMA - A JEDNAK INNA

Środa popielcowa

umożliwiła nam doświadczenie więzi braterskich. W tym dniu mogliśmy głębiej niż zwykle przeżyć liturgię Mszy św. Msza św. stała się spotkaniem Jezusa we wspólnocie. Wystarczyło wejść do kościoła by przeczytać napis: "Doświadczenie więzi braterskich". Zgodnie z tym przesłaniem wszyscy zaangażowaliśmy się w modlitwę. Jeden miał komentarze, drugi czytania, trzeci prowadził modlitwę wiernych, kolejny odpowiadał za śpiewy a już wszyscy zaangażowaliśmy się w rozbudowany znaku pokoju. Każdy kładąc ręke na ramieniu sąsiada wyraził radość z jego obecności i życzył błogosławieństwa w słowach: "Dobrze, że jesteś, niech cię Pan błogosławi". A wieczorem wróciliśmy do budowania wzajemnych więzi, kiedy to o 21.00 w naszych domach zapalaliśmy świecę i modlili sie za parafię, o dobre przeżycie Wielkiego Postu dla wszystkich.

Czy to było trudne zadanie, czy udało się je wykonać, czy dotarł "List do parafian", jakie wrażenia pozostawiło to całe wydarzenie w Twoim sercu...? Zapraszamy do podzielenia się osobistymi przeżyciami na ten temat. Możesz napisać o tym w zakładce: Księga gości. Niektóre wypowiedzi może umieścimy w kolejnym Liście a niektóre może na stronie internetowej naszej parafii. I jeszcze jedno: pamiętaj, że NIE JESTEŚ SAM!!!

"List do parafian"

Szanowni Państwo, z wielkim szacunkiem i powagą odnosimy się do życia duchowego, które wpisane jest w egzystencję każdego człowieka. Rolą parafii i jej duszpasterzy jest odkrywać znaczenie i potrzebę tych duchowych przeżyć.

W otwieraniu się na Boga każdy z nas potrzebuje pomocy. W związku z tym potrzebny jest nam ścisły kontakt z parafią. Wymiana informacji, wymiana myśli a także budowanie wzajemnych więzi tworzy ścieżki, ktorymi Pan Bóg wchodzi w nasze życie. Tak bardzo potrzebujemy łaski Bożej, więc nie bójmy się i przyjmijmy propozycje wynikające z programu odnowy parafii. Wiele osób, wcześniej nieufnych, zaangażowało się i i dają piękne świadectwa zapisane na ostatniej stronie Listu.

W niedzielę 16 lutego, lub w najbliższych dniach, posłańcy dostarcza List do każdej rodziny. Prosimy o życzliwe przyjęcie, przeczytanie oraz rozmowy z bliskimi i znajomymi. Ufamy, że Państwo zechcą zastosować sie do ujętych tam wskazań, które mają wytworzyć poczucie wzajemnych więzi i poczucie wspólnoty, jaką jest parafia. To sam Pan Jezus działa przez naszą inicjatywę i pragnie tak samo jak na początku: "Aby wszyscy stanowili jedno..." 

 

Realizując program odnowy naszej parafii wykonaliśmy już trzy zasadnicze kroki a mianowicie:

1) Analizę i diagnozę parafii

2) Podział parafii na rejony

3) Programowanie do końca czerwca 2014r

Rejony zostały opisane w folderze rozdawanym każdej rodzinie podczas wizyty duszpasterskiej.

PIELGRZYMKA DO MALBORKA

Przedstawiciele naszej parafii zostali zaproszeni na wyjazdową sesję poświęconą wspólnej modlitwie i doświadczeniu żywego Kościoła organizowaną w Malborku. Sesja przebiegać będzie w dniach 16 - 18 sierpnia 2013r. Rodziny tamtejszej parafii przyjmą gości z całej Polski do swoich domów i pokażą jak funkcjonuje ich odnowiona parafia. Przedstawiciele naszej parafii będą też wiele modlić się za nas. Bądźmy im wdzięczni za to i wspierajmy ich swoją modlitwą.

Czekamy na kolejną sesję formacyjną, prowadzoną przez ks. Stanisława Zająca. Rozpoczęcie 26 lipca o godz. 17.00 a zakończenie 29. -o godz. 13.00 Wszystkich zaangażowanych w realizację programu "Nowy Obraz Parafii" serdecznie zapraszamy.

DLA WSZYSTKICH

Zapraszamy na spotkania mające pomóc zrozumieć wartość i istotę Kościoła (a szczególnie małej cząstki zwanej parafią) i odkryć swoje w nim powołanie. Spotkania rozpoczną się w salce katechetycznej w piątek, 05.04.2013r o godz. 17.00 a zakończą w niedzielę w porze obiadowej.

OWOCE REKOLEKCJI

Chcieliśmy stworzyć nową świadomość Kościoła jako żywego i dynamicznego organizmu w którym każdy z nas ma swoje ważne miejsce i realizuje swoje powołanie. Być aktywnym w życiu parafii, jest zadaniem i misją każdego z nas. Na ile nas to ożywiło i zdopingowało do działania mówi nam najbardziej nasze serce. Cieszy fakt, że znalazły się osoby, które zachwyciły się tajemnicą Kościoła i zgłosiły się do grupy animacyjnej koniecznej do rozpoczęcia procesu tworzenia Nowego Oblicza Parafii. Na pozostałych chętnych, wciąż czekamy. Powstanie grupy animacyjnej jest pierwszym krokiem realizacji Programu Odnowy Parafii.

Módlmy się aby wszyscy wierni poczuli odpowiedzialność za Kościół, który jest środowiskiem zbawienia dla nas i dla przyszłych pokoleń.

CO NAJCENNIEJSZE, NIE MUSI  BYĆ ZAKRYTE!!!

Spróbujmy zobaczyć, że jesteśmy Kościołem żywym, rozwijającym się i stanowimy już tu na ziemi zaczątek Królestwa Bożego. Spróbujmy zobaczyć, że z Kościołem jest dokładnie tak jak Jezus nauczał w przypowieści o ziarnku gorczycy...

Zaczynamy zorganizowaną pracę, do której chcemy zaprosić wszystkich, którzy chcieliby poświęcić trochę serca i talentu w odnowę i ewangelizację naszej parafii. Zapraszamy na trzydniowy cykl spotkań informacyjnych. Prowadzić je będzie ks. Stanisław Zając, który podjął się pilotowania naszym ewangelizacyjnym działaniom.

Pierwsze spotkanie jutro (21.01), następne we wtorek i kolejne w środę. Wszystkie spotkania w salkach katechetycznych w godz. 17.00 – 20.30.

Zapraszamy.

Witamy:)

W "Roku Wiary" zamierzamy pochylić sie nad nowym obliczem parafii.

Przyjmując specjalny program pracy będziemy dążyć do rozumienia Kościoła jako wspólnoty utworzonej z ludzi wierzących, Kościoła zjednoczonego z Chrystusem i tworzącego Jego Mistyczne Ciało.

Bądźmy czujni, wrażliwi i otwarci na wszystko to co będzie działo się w naszej parafii. Już teraz zapraszamy wszystkich na wspaniałą przygodę odkrywania swego powołania w Kościele i w świecie.

Niech Bóg błogosławi to dzieło i każdego z nas.

Jak czytać logo Roku Wiary

Na stronie Diecezji Włocławskiej znalazła się grafika bardzo wyraźnie pokazująca, jak czytać logo Roku Wiary poprzez jego poszczególne elementy.

Łódź Piotrowa - czyli Kościół ustanowiony przez samego Chrystusa - unosi się odważnie na falach czasów. Trudno wyobrazić sobie bycie wierzącym poza Kościołem. Wiara czyni z nas jedno z Chrystusem w Jego mistycznym Ciele - Kościele.

W centrum łodzi znajduje się maszt - krzyż. Jezus Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, musi być w centrum Kościoła, Jego wszelkich działań i zamierzeń. To podstawowy warunek tego, aby łódź płynęła we właściwym kierunku.

Chrystogram IHS, pochodzący z greki skrót imienia Jezus, od wieków jest symbolem Jezusa Chrystusa. Z czasem pojawiły się także łacińskie interpretacje skrótu IHS, między innymi: Iesus Hominum Salvator – Jezus Zbawca Ludzi oraz In hoc signo (vinces) – w tym znaku zwycięstwo. Jezus już zwyciężył szatana, grzech i śmierć. W Nim - i tylko w Nim - jest także nasze zwycięstwo.

Okrągły żagiel to Hostia - w której wciąż żyjący Pan ożywia swój Kościół. Pamiętając Jego obietnicę “Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (…) Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.” (J 6,54.56) przyjmujemy Go jak najczęściej, aby nasze życie wiary było dynamiczne i prawdziwe.

Niech Pan Bóg będzie uwielbiony w Kościele, który jest Jego mistycznym Ciałem i w którym każdy z nas może powiedzieć za świętym Pawłem “w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy…”! (por. Dz 17,28)

Latem 2012roku ks. Proboszcz Wiesław Oleszek z parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie odwiedził Łęczną z zamiarem zapoznania się z realizowanym tam programem duszpasterkim. Po wstępnej rozmowie umówił się na spotkanie informacyjne dla całego zespołu duszpasterskim w Hrubieszowie i wówczas duszpasterze zdecydowali się na rozpoczęcie Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji.

Po pierwszych spotkaniach informacyjnych z zespołem duszpasterskim zostałem zaproszony na przeprowadzenie rekolekcji adwentowych, które miały być pierwszym uwrażliwieniem na potrzebę wprowadzenia programu odnowy. Rekolekcje odbyły się w dniach 09-13.12.2012r. Tematem rozważań rekolekcyjnych zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego były rozważania o wierze. Rozpoczęliśmy rozróżnieniem między światopoglądem, religijnością i wiarą.  Główna uwaga była skierowana na zrozumienie tajemnicy wiary, która jest owocem działania łaski Bożej w człowieku. Uświadomiliśmy sobie, że wiarę rozpoznajemy po dwóch kryteriach: pierwsze - człowiek wierzący słucha Boga, poznaje Jego słowo, uczy się myśleć po Bożemu, drugie - człowiek wierzący jest posłuszny Bogu, pełni Jego wolę. Wolą Bożą jest zbawienie świata i do tego dzieła zaprasza każdego człowieka. Te rozważania stały się punktem wyjścia do przedstawienia konkretnej propozycji ludziom, którzy przychodzili po Mszach Świętych na informacyjne spotkanie. Do dalszej współpracy zgłosiło się około 50 osób.

W czasie rekolekcji parafię odwiedził ordynariusz zamojsko-lubaczowski ks. bp Marian Rojek, który spotkał sie z zespołem duszpasterskim, złożył świąteczne życzenia oraz udzielił błogosławieństwa na pracę z podjemowanym programem odnowy parafii.

Na następne spotkanie formacyjne umówiliśmy się pod koniec stycznia. Mimo wielu obaw ta propozycja wzbudziła u wiernych i duszpasterzy zainteresowanie i nadzieję na przemianę życia parafii.

Ks. Stanisław Zając

POTRZEBA FORMACJI ŚWIECKICH 

"Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe" (Rz 12,2).Te słowa św. Pawła wzywają do dynamizmu w życiu duchowym każdego wierzącego charakteryzującego się nieustającą przemianą myślenia można powiedzieć wzrostem sumienia. Ta przemiana ma prowadzić do rozpoznania woli Bożej, czego Bóg oczekuje od człowieka jaki ma wobec niego zamiar oraz jaką misję mu wyznaczył. Środowiskiem, w którym się ta przemiana dokonuje jest przede wszystkim parafia. Jan Paweł II w adhortacji Christifideles laici - O powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie: wskazuje: Parafię trzeba odkryć jako środowisko formacyjne, w którym człowiek rodzi się w wierze, dojrzewa, odkrywa swoje powołanie i znajduje pomoc oraz przestrzeń do jego realizacji. W parafii znajdują się środki, możliwości i okazje do spełnienia tego formacyjnego zadania. Tymi środkami są:

1. Głoszenie Słowa Bożego i nauczania Kościoła.

2. Sprawowanie sakramentów: szczególnie sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

3. Prowadzenie katechezy dzieci, młodzieży i dorosłych

4. Organizowanie grup modlitewno - formacyjnych i ewangelizacyjnych w parafii.

5. Wizyta duszpasterska.

6. Uwzględnienie kontekstu społecznego, kulturalnego, ekonomicznego i politycznego, w jakim żyje parafia.

7. Budowanie wspólnoty duszpasterskiej, w skład której wchodzą obok kapłanów, sióstr zakonnych, katechetów i animatorów grup również inni współpracownicy duszpasterscy.

REALIZACJA PROGRAMU:

Do realizacji duszpasterstwa wspólnotowego i formacyjnego nieodzownym jest: określenie wspólnego celu wynikającego z odczytania woli Bożej w aktualnym momencie historii oraz program długoterminowy podzielony na mniejsze etapy, który:

1. Obejmuje swoim zasięgiem wszystkich ochrzczonych oraz ludzi dobrej woli, dociera do wszystkich, nikt nie jest pozostawiony z boku, jednoczy wszystkich na wzór organizmu.

2. Organizuje i integruje wszystkie działania podejmowane przez duszpasterzy na różnych odcinkach, takich jak: katecheza, liturgia, życie rodzinne, młodzież, grupy formacyjne, Caritas, posługi itd.

3. Tworzy całościowy plan rozwoju i wzrostu parafii, dzięki opracowywanemu co roku programowi duszpasterskiemu stosownie do etapu drogi odnowy, który aktualnie realizuje.

Mamy tu do czynienia z duszpasterstwem wspólnotowym, organicznym i planowanym.Duszpasterstwo wspólnotowe realizuje się przez powołanie zespołu duszpasterskiego obejmującego kapłanów i świeckich, którzy wspólnie programują inicjatywy ewangelizacyjne. Wspólnie są też odpowiedzialni za prowadzenie parafii i jejdziałalność duszpasterską. Czuwają nad realizacją programu, zapraszając do współpracy możliwie jak najwięcej osób. Na zakończenie każdej inicjatywy dokonują oceny, jak przebiegała jej realizacja i w jakim stopniu został osiągnięty zamierzony cel. Duszpasterstwo organiczne realizuje się przez utworzenie struktur komunikacji, dzięki którym dociera się do każdej rodziny na terenie parafii. Parafię dzieli się na rejony i podrejony. W podrejonie powołuje się posłańców, każdy z nich ma pod opieką około dziesięciu rodzin, które odwiedza niosąc list informujący i zapraszający do wzięcia udziału w przygotowywanym wydarzeniu ewangelizacyjnym. Zadaniem posłańca jest również angażowanie ludzi do udziału w realizacji wydarzenia i zbieranie informacji zwrotnych od rodzin, które odwiedza.Duszpasterstwo planowane i programowane realizowane jest dzięki programowi duszpasterskiemu, który opracowywany jest na każdy rok pracy w parafii przez zespół duszpasterski, złożony z duchownych i świeckich. Wspomniany zespół odpowiada za realizację zaprogramowanych wydarzeń oraz dokonuje ich oceny. Przez doświadczenia takiego stylu pracy zespół duszpasterski ugruntowuje swoją wspólnotową świadomość, rozwija swoje umiejętności pracy zespołowej oraz wydoskonala swoje umiejętności duszpastersko - formacyjne. Można powiedzieć że jest w procesie ciągłej przemiany i rozwoju.

ETAPY PROGRAMU:

Droga odnowy i ewangelizacji parafii podąża przez trzy etapy dojrzewania i formacji wyznaczonych przez Rytuał Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych prowadzących do pełni chrześcijaństwa całej parafii jako podmiotu wspólnotowego.

Pierwszy etap – kerygmatyczny, w tym etapie duszpasterstwo jest prowadzone na poziomie ogólnoparafialnym. Następuje uwrażliwienie całego Ludu Bożego na wartość spotkania, braterstwa, pojednania i Kościoła. Przeżycie doświadczenia tych wartości dokonuje się podczas wydarzeń ewangelizacyjnych i prowadzi w kierunku uwrażliwienia na:

 potrzebę wzajemnego otwarcia się jednych na drugich, doświadczenia wartości spotkania, a także rąk wyciągniętych do powszechnej zgody między ludźmi,

 potrzebę przeżycia Kościoła jako komunii z Bogiem i komunii między sobą oraz doświadczenia braterskiej wspólnoty wierzących w Chrystusa.

Pierwszy etap kończy się powołaniem grup sąsiedzkich, małych wspólnot formacyjnych, które tworzą rodziny mieszkające w sąsiedztwie, w tym osoby już zaangażowane we wspólnotach parafialnych.

Drugi etap - prekatechumenalny, realizuje się przez systematyczną ewangelizację grup sąsiedzkich. Na comiesięcznych spotkaniach podąża się w kierunku ugruntowania trzech podstawowych filarów wiary życia chrześcijańskiego, którymi są: słowo Boże, wiara, osoba Jezusa Chrystusa.Etap ten kończy się celebracją wydarzenia Synodu Parafialnego. Podczas spotkań synodalnych grup sąsiedzkich, wierni odczytują wezwanie skierowane przez Jezusa do wspólnoty kościelnej, domagające się troski o ludzi potrzebujących, rodziny, młodzież i całą społeczność parafii. Owocem spotkań synodalnych są wypracowane przez parafian Dokumenty, zawierające odpowiedź daną Jezusowi na Jego oczekiwania wobec parafii. Oprócz tego, wierni formułują wyznanie wiary w Chrystusa, oparte na ich doświadczeniu Boga, które zostaje sprzężone z Credo Kościoła powszechnego.

W trzecim etapie - katechumenalnym dokonuje się systematyczna katecheza we wspólnocie sąsiedzkiej, która prowadzi w stronę uświadomienia sobie i przeżycia tajemnicy Kościoła jako wspólnoty sakramentalnej i służebnej. Na tej drodze doświadczenia i refleksji, wspólnota przygotowuje własny projekt „drogi”, stając się świadoma swojego „bycia Kościołem".Celem i sensem tego etapu jest uczynienie wszystkiego, aby wspólnota, która uwierzyła w Chrystusa, przyjęła świadomie i w sposób dobrowolny chrzcielne zobowiązania. Aby dzięki temu osiągnęła swoją dojrzałość wspólnoty apostolskiej w służbie Królestwu Bożemu, która żyje tym, co głosi i celebruje, dając świadectwo miłości Ojca przez Chrystusa i w Duchu Świętym.

PODSUMOWANIE

Realizacja prezentowanego projektu daje wiele możliwości formacyjnych. Rozpoczyna ją formacja grupy animacyjnej, która w sposób świadomy i odpowiedzialny podejmuje współpracę w dziele odnowy parafii i Kościoła. Następnym krokiem jest formacja współpracowników duszpasterskich, którymi są osoby wchodzące w skład nowych struktur parafialnych. Formacja ta dokonuje się przez rekolekcje, sesje, dni skupienia oraz przy spotkaniach operacyjno - strategicznych, takich jak ocena działania i programowanie, przygotowywanie wydarzeń ewangelizacyjnych, rozdanie listu itp.Warto zauważyć, że w tym przypadku mamy do czynienia z formacją integralną, która odwołuje się do podstawowych potrzeb duchowych człowieka, rozwoju i twórczości, inaczej mówiąc formacji i działania. Formowani współpracownicy duszpasterscy, stają się z kolei szczególnymi formatorami dla całej parafii poprzez budowanie wzajemnych relacji i dialogu między ludźmi. Dzięki temu powstaje w parafii ferment, ruch, napięcie, dialog. Model życia parafian zmienia się - z modelu rytualnego, stagnacyjnego, milczącego powstaje model dynamiczny, oparty na dialogu i uczestnictwie - powstaje Kościół „mówiący”.Szczególną rolę formacyjną spełniają realizowane wydarzenia ewangelizacyjne, które wszystkim parafianom dają możliwość doświadczenia wartości, która jest zaproponowana. Wydarzenia te zmieniają mentalność parafian, ponieważ skierowane są do całego człowieka, do jego serca, umysłu i woli. Zmuszają do podjęcia decyzji i działania.  ks. St. Zając.

Zegar

Dzisiaj jest

sobota,
29 lutego 2020

(60. dzień roku)

Święta

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok A, II
Sobota po Popielcu

Licznik

Liczba wyświetleń:
2847977

Wyszukiwanie