PORADNIA RODZINNA

Przeżywasz trudności w małżeństwie, lub masz problemy z dziećmi?

Przyjdź, pomożemy.

I wtorek miesiąca 18.00-19.00.

3.Maja 5 (przy kościele).

 

DEWOCJONALIA

 UPOMINKI,

oraz:

- Obrazy, Modlitewniki

- Pismo święte

- Albumy, książki

- Różańce, medaliki

- Pamiątki do chrztu, ślubu 

ZIOŁA OD

OJCÓW FRANCISZKANÓW

- Uspokajające

- Na przeziębienie

- Na nadwagę

- Na stawy, na serce i inne...

Sklepik na placu przy kościele czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 16.00 a w sobotę w godz. 10.00 - 13.00.

W razie potrzeby można dzwonić: 600 935 084

INFORMACJE DLA NARZECZONYCH

1. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia stałego lub tymczasowego zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej.

2. Na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu narzeczeni zgłaszają się do duszpasterza. Przedstawiają: dowody osobiste i świadectwa chrztu św., wystawione nie wcześniej niż przed trzema miesiącami. Świadectwa powinny zawierać informacje dotyczące ewentualnego zawarcia małżeństwa i przyjęcia sakramentu bierzmowania. Wdowcy przedstawiają także kościelne świadectwa zgonu zmarłego współmałżonka.

3. Duszpasterz przeprowadza rozmowę z narzeczonymi i sporządza protokół na urzędowym formularzu. Celem rozmowy jest zbadanie, czy narzeczeni są stanu wolnego, czy nie zachodzą między nimi kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa i czy pragną zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła. Ustala się wstępnie termin ślubu i omawia sprawy związane z przygotowaniem do małżeństwa.

4. Zawarcie ślubu kościelnego związane jest z zawarciem związku cywilnego ze względu na cywilne skutki małżeństwa. Zalecone jest zawarcie małżeństwa w formie ślubu "konkordatowego". W tym wypadku należy przez ślubem kościelnym przedstawić zaświadczenie z USC miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. Zaświadczenie jest ważne trzy miesiące; w tym czasie powinien być zawarty ślub "konkordatowy". Narzeczeni mogą zawrzeć związek cywilny przed ślubem kościelnym; w takim wypadku mają przedstawić świadectwo z USC duszpasterzowi.

5. Narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej, oraz do rozmów w parafialnej poradni rodzinnej. Otrzymują od swego duszpasterza indeksy, w których poświadcza się udział w poszczególnych spotkaniach oraz wizyty w poradni rodzinnej. Indeksy przedstawia się przed ślubem przy spisywaniu aktu zawarcia małżeństwa.

6. Przed zawarciem małżeństwa wygłasza się przez dwie niedziele zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych. Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w innej parafii kieruje duszpasterz, który sporządził protokół przedślubny.

7. Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni przystąpić do tego sakramentu przed zawarciem małżeństwa.

8. Sakrament małżeństwa wymaga od narzeczonych duchowego przygotowania i przyjęcia go w stanie łaski. Dlatego Kościół wzywa narzeczonych, żeby przystąpili do sakramentu pokuty dwukrotnie: zaraz po zgłoszeniu do protokołu przedślubnego i przed ślubem.

9. Ślub odbywa się z zasady w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny.

10. Akt zawarcia małżeństwa spisuje się w kancelarii parafii, w której odbędzie się ślub. W tym celu narzeczeni, w uzgodnionym terminie, zgłaszają się z dwoma świadkami i przedstawiają: zaświadczenie z USC do ślubu "konkordatowego" (3 egzemplarze) lub świadectwo zawartego już związku cywilnego oraz - gdy zawierają małżeństwo poza własną parafią - licencję z parafii, gdzie był sporządzony protokół przedślubny, a także, jeśli wcześniej tego nie uczynili, świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej. Świadkowie przedstawiają dowody osobiste

11. Praktykujący katolicy zawierają małżeństwo podczas Mszy świętej, jeśli pozwala na to organizacja liturgii w świątyni. W przeciwnym razie małżeństwo błogosławi się poza Mszą świętą, w obrzędzie połączonym z Komunią świętą.
Wykonywanie zdjęć i filmowanie podczas ślubu przez uprawnione osoby, a także miejsce składania życzeń, należy uzgodnić z ks. proboszczem.

12. Nie dopuszcza się sprawowania obrzędów zawarcia małżeństwa poza świątynią.

Spotkania w parafii św. Mikołaja

Grafik spotkań dla narzeczonych w naszej parafii:

Konferencje z księdzem - w I, III i V niedzielę miesiąca o godz. 9.00

Konferencje z panią z Poradni Rodzinnej - w II i IV niedzielę miesiąca o godz. 9.00

Spotkania indywidualne w każdy wtorek o godz. 16.30

lub po uzgodnieniu telefonicznym (609 506 211)

Spotkania odbywają sie w salkach plebanii przy kościele - wejście od strony szkoły.

Grafik - dni skupienia dla narzeczonych w diecezji zamojsko-lubaczowskiej

Terminy Dni Skupienia dla narzeczonych w dekanatach Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

 • (84 6861696) I czwartek m-ca godz. 16.00 Biłgoraj Płd. - par. Św. Marii Magdaleny
 • Biłgoraj Płn. - par. Trójcy Świętej. (84 6867498) I niedziela m-ca, godz.9.30,
 • Biłgoraj Płd. - par. Św. Jerzego (84 6867602) - informacje na stronie poradni
 • Hrubieszów Płn. - (84 6963510 ) III niedz. ostatniego m-ca kwartału, godz. 12.00
 • Józefów - Górecko Kościelne (84 6878045) ostatnia niedziela m-ca parzystego, godz. 12,00
 • Lubaczów - Konkatedra (16 6321072) po zakończeniu serii nauk przedślub.
 • Łaszczów -(84 6611504) raz na kwartał niedziela, godz. 12.00 w miarę potrzeb
 • Narol - Horyniec (16 6313016) 2 razy w roku
 • Sitaniec - II sobota miesiąca: II, IV, VI, IX, XI, godz.10.00 (84 6166563)
 • Tarnogród - I czwartek m-ca nieparzystego (84 6897024)
 • Tomaszów Lub. Płn. i Płd. - Łaszczówka, (84 6643655) - bliższe informacje.
 • Tyszowce - IV niedziela m-ca, godz.16.00, (84 6619393)
 • Zamość - Katedra, (84 6392383) III niedziela m-ca, godz.10.00-15.00, lipiec, sierpień - urlop

Grafik dyżurów w poradniach

DEKANAT PARAFIA TERMINY SPOTKAŃ
BIŁGORAJ PŁD. Biłgoraj św. Marii Magdaleny ul. Krzeszowska 1 czwartki 16.00-18.00
Biłgoraj św. Jerzego, ul. Ogrodowa 3 wtorek 18.30;   III ndz. m-ca 8.30
Hucisko NMP Królowej Polski niedziela, godz. 13.00
Lipiny Górne MB Częstochowskiej Wielki Post i w miarę potrzeb
BIŁGORAJ PŁN. Biłgoraj Trójcy Św. i WNMP ul.3 Maja 1 I niedziela m-ca, czwartek 16.00-18.00
CIESZANÓW Cieszanów św. Wojciecha ul. Sobieskiego 2 sobota godz. 15.00
GRABOWIEC Grabowiec św. Mikołaja, ul. Kościelna 5 I, II, III, środa m-ca 16.00
HRUBIESZÓW PŁD. Hrubieszów św. Mikołaja ul. 3 Maja 5 wtorek 15.00-16.00
HRUBIESZÓW PŁN. Hrubieszów NMP Nieustającej Pomocy ul. Dwernickiego 85 dwie niedziele w m-cu
JÓZEFÓW Józefów Niepokalanego Poczęcia NMP ul. Wojska Polskiego 11 II i IV sobota m-ca, godz. 17.00
KRASNOBRÓD Krasnobród Nawiedzenia NMP ul. Tomaszowska 18 niedziela 10.00-11.00
Suchowola Przemienienia Pańskiego w miarę potrzeb
LUBACZÓW Lubaczów św. Stanisława Bpa, ul. Kościuszki 2 środa 17.00
ŁASZCZÓW Łaszczów św. App. Piotra i Pawła , ul. 3 Maja 14 IV niedziela m-ca 12.00-15.00
NAROL Narol Narodzenia NMP ul. Józefowska 10 środa 15.30-16.30
     
Wielącza św. Stanisława Bpa. co druga niedziela 11.00-12.00
SZCZEBRZESZYN Szczebrzeszyn św. Mikołaja, ul. Wyzwolenia 1 I niedziela m-ca 11.30 II niedziela m-ca 15.00-17.00 III i IV sobota m-ca 18.00
Zwierzyniec MB Królowej Polski, ul. Zamojska 30 środa 17.00
Topólcza św. Izydora w miarę potrzeb
TARNOGRÓD     Tarnogród, Przemienienia Pańskiego ul. Kościelna 14 czwartek 16.00-18.00
Łukowa, Wniebowzięcia NMP Adwent , Wielki Post i w miarę potrzeb
Potok Górny św. Jana Chrzciciela Wielki Post, sierpień, Adwent
TARNOSZYN Ulhówek św. Maksymiliana Kolbego II i ostatnia sobota m-ca 16.00
TOMASZÓW Tomaszów Lub. ZNMP ul. Królewska 1 I i II poniedziałek miesiąca 17.00
TOMASZÓW PŁD. Tomaszów NSPJ, ul. Lwowska 52 wtorek 17.00-18.00
TYSZOWCE Perespa św. Michała Arch. III niedziela m-ca 10.00-12.00
ZAMOŚĆ Zamość Katedra, ul. Kolegiacka 1 wtorek, czwartek 17.00 - 18.00 II i IV niedziela m-ca 11.30
Zamość, św. Michała Arch, ul. Reymonta 11 poniedziałek 17.00 -18.00 II i III środa m-ca 17.00 -18.00
Zamość, oo. Franciszkanie, ul. Kościuszki 1a czwartki, godz. 18.30 -19.30
Zamość, Miłosierdzia Bożego, ul. Hrubieszowska 32 wtorki, godz. 18.30 - 20.00
Zamość, Św. Krzyż ul. Partyzantów 98 środa 17.00 - 18.00
Zamość, MB. Królowej Polski ul. Prym. Wyszyńskiego 5 środa i czwartek 19.00

Dwudniowe KATECHEZY PRZEDŚLUBNE w formie REKOLEKCJI DLA NARZECZONYCH

 

Zapraszamy na dwudniowe katechezy przedślubne w formie "REKOLEKCJI DLA NARZECZONYCH".

Obejrzyj zdjęcia z rekolekcji

Terminy rekolekcji dla narzeczonych w roku 2012: 

 • 17-18 listopada - Łabuńki

 Istnieje konieczność wcześniejszego zapisania się na katechezy przedślubne jak i ewentualnej rezerwacji miejsc do zakwaterowania.
Kontakt:
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego
tel. 514 811 434 (najlepiej po godz. 2000)

RODZINNE STRONY

 Instytut Naturalnego Planowania Rodziny   http://www.iner.pl/

Kurs Filip www.kursfilip.pl/malzenstwa

Małżeńskie Drogi  http://www.malzenstwo.pl/

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny http://www.psnnpr.com/

Przymierze Rodzinhttp://www.przymierze.org.pl/

Ruch Focolarihttp://www.focolare.org.pl/

Spotkania Małżeńskiehttp://www.spotkaniamalzenskie.pl/

Poronieniehttp://www.poronienie.pl/

Fundacja Rodzin Adopcyjnychhttp://www.adopcja.org.pl/

Szkoła Rodzeniawww.centrumrodziny.com

Akademia Rodzinyhttp://www.akademia-rodziny.pl/

Głos dla życiaMagazyn służby życiu i rodzinie http://www.prolife.com.pl/serwis/index_g.php?strona=biezacy

AdonaiPortal katolickihttp://adonai.pl/

Narzeczeństwo Małźeństwo Rodzinahttp://rodzina.opoka.org.pl/

Ruch Equipes Notre-Dame http://www.end.org.pl

Zegar

Dzisiaj jest

sobota,
29 lutego 2020

(60. dzień roku)

Święta

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok A, II
Sobota po Popielcu

Licznik

Liczba wyświetleń:
2847953

Wyszukiwanie