PORADNIA RODZINNA

Przeżywasz trudności w małżeństwie, lub masz problemy z dziećmi?

Przyjdź, pomożemy.

I wtorek miesiąca 18.00-19.00.

3.Maja 5 (przy kościele).

 

DEWOCJONALIA

 UPOMINKI,

oraz:

- Obrazy, Modlitewniki

- Pismo święte

- Albumy, książki

- Różańce, medaliki

- Pamiątki do chrztu, ślubu 

ZIOŁA OD

OJCÓW FRANCISZKANÓW

- Uspokajające

- Na przeziębienie

- Na nadwagę

- Na stawy, na serce i inne...

Sklepik na placu przy kościele czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 16.00 a w sobotę w godz. 10.00 - 13.00.

W razie potrzeby można dzwonić: 600 935 084

 

Pierwsza pomoc dla siebie:

 

Nie obawiaj się niczego

 • Nie bój się szatana! ale zachowaj roztropność i bojaźń Bożą. Zaufaj Bogu, który szatana zwyciężył i nie pozostawił ludzi bezbronnymi dając skuteczne środki do walki ze złym. Jeśli wymaga tego sytuacja, poproś o pomoc księdza egzorcystę, pomyśl o modlitwie o uwolnienie.

 • Sakramentalia - Koniecznie miej Krzyż Święty w mieszkaniu; także w formie medalika, Może być to np. Krzyż św. Benedykta, szkaplerz, medalik św. Katarzyny Labouré. Miej zawsze pod ręką poświęcony różaniec i módl się na nim. Dobrze mieć przy sobie i przy łóżku wizerunek św. Michała Archanioła, obrazek "Jezu ufam Tobie", Matki Bożej i świętych (np. św. Faustyny i o. Pio, którzy sami byli dręczeni przez szatana). Niech obrazek przypomina Ci o wstawiennictwie świętych za Tobą i będzie punktem wyjścia dla nabożeństwa ku czci Boga i wstawiennictwu świętych. 

 • Błogosław i używaj wody święconej (dostaniesz ją w zakrystii kościoła) albo wody egzorcyzmowanej. Poświęć pokój, różaniec, przedmioty związane z wiarą, które będą Ci przypominać o Bożej obecności. Miej wodę święconą w pobliżu, żegnaj się nią, błogosław siebie i innych przed wyjściem z domu powierzając ich Bożej opiece, błogosław miejsca swojej pracy, modlitwy i odpoczynku. Pamiętaj przy tym, że woda święcona to nie żadna magiczna mikstura, a medaliki i obrazki to nie amulety. One mają Ciebie zbliżyć do Boga i przypominać Ci o Jego zbawczej mocy, chrzcie świętym i przynależności do Jezusa.

 • Jeśli występują w domu niepokojące zjawiska, poproś księdza w celu poświęcenia całego mieszkania. Czasem w takich sytuacjach potrzebny jest egzorcyzm nad tym miejscem lub błogosławieństwo egzorcyzmowaną solą, którą może dać Ci każdy kapłan.

Módl się i czuwaj

 • Trwaj w modlitwie, zwracaj się do Boga w każdej chwili swojego życia. To jest najważniejsze: modlić się i ufać Bogu. Odmawiaj różaniec, np. z Radiem Maryja (o godz. 12.30 i 20.20) albo Radiem Niepokalanów (20.30), Koronkę do Bożego Miłosierdzia (o 15.00) oraz Modlitwę z liturgii godzin (20.10, 23.30 - nocna). św. Maksymilian Maria Kolbe stwierdził, że "różaniec jest strzelaniem do szatana". Odnów przyrzeczenia chrzcielne.

Zerwij z grzechem

 • Skończ z tym, co złe - magią, wróżbiarstwem, amuletami, czarami, różdżkarstwem, bioenergoterapią i innymi podejrzanymi praktykami. To wszystko otwiera drzwi szatanowi. Musisz tego unikać. Jeśli posiadasz jakieś przedmioty, książki, amulety itp. związane z tego typu praktykami, wynieś je poza dom i zniszcz, by nie nadawały się do użytku i nie szkodziły innym. W drodze do Boga będą Ci one tylko ciężarem.

 • Nie zwlekaj ze spowiedzią! - Jeśli jesteś w stanie grzechu ciężkiego - zerwij z nim, i udaj się do spowiedzi. Jeśli jednak chwilowo nie możesz przyjąć tego sakramentu, adoruj z miłością Najświętszy Sakrament.

 • Wybaczenie - pogódź się ze swoimi wrogami, rodziną i przyjaciółmi, zapomnij o swarach i nieporozumieniach. Wybacz wyrządzone Ci krzywdy prosząc bliźnich o to, by i Tobie wybaczyli popełnione grzechy. Przypomnij sobie warunki dobrej spowiedzi! Zrób rachunek sumienia!

Trwałe nawrócenie

 • Eucharystia - Staraj się uczestniczyć częściej niż raz w tygodniu we Mszy św. przyjmując Komunię Św. Regularnie przystępuj do sakramentu spowiedzi. Niejedna osoba została uwolniona od dręczeń diabelskich właśnie dzięki gorącej i ufnej wierze połączonej z częstą Eucharystią, spowiedzią i Adoracją!

 • Czytaj Biblię (szczególnie Ewangelie) i lektury religijne, np. o o. Pio i innych świętych, "Dzienniczek" św. Faustyny, "Dzieje duszy" św. Teresy. Bardzo dobre teksty znajdziesz na naszej stronie: "Rozmowy o milczeniu" o. Cheneviera i inne, które możesz przegrać z działu "e-booki".

 • Wspólnota - pomyśl o wstąpieniu do wspólnoty modlitewnej i formacyjnej, także takiej, gdzie praktykowane są modlitwy o uwolnienie i uzdrowienie.

 • Pokuta. Nie obawiaj się podjęcia praktyk pokutnych, także postu o chlebie i wodzie.  

Na każdy dzień

 

Każdy człowiek w życiu codziennym może minimalizować działanie szatana na siebie i innych. Olbrzymi pożytek duchowy przynosi:

 • Regularne przyjmowanie sakramentów z wiarą i pobożnością.

 • Życie zgodne z Ewangelią i lektura Pisma Świętego. Formacja duchowa we wspólnocie.

 • Każda pokorna i ufna modlitwa, także egzorcyzm prosty i modlitwa wstawiennicza za bliźnich.

 • Sakramentalia i błogosławieństwa (opisane wyżej) używane z wiarą są pomocne w walce duchowej.

 

 

Pierwsza pomoc innym:
 
Jeśli masz kontakt z osobą dręczoną przez złego ducha, zaproponuj tej osobie pomoc w przystąpieniu do sakramentu spowiedzi. To pierwszy i najważniejszy krok ku nawróceniu i odcięciu wpływów demonicznych.

Przy tym konieczna jest świadomość grzechu, która warunkuje dobrą spowiedź. Należy spojrzeć z realizmem na zło osobowe, zbadać wpływ przyczyny, objawy i stopień działania zła. Następnie trzeba dobrowolne wyrzec się grzechu oraz wyznać je na spowiedzi świętej.

Możliwe trudności

W przypadkach zniewoleń i opętań osoba dręczona odczuwa wewnętrzne rozdarcie duchowe z którym w parze idzie niemożność dobrowolnego nawrócenia. Szatan z obawy przed egzorcyzmem dąży do sparaliżowania duchowego człowieka. Niemniej jest ważne, aby przed spotkaniem z księdzem egzorcystą przygotować opętaną osobę choćby w stopniu minimalnym.

Spotkanie opętanego z sacrum zwykle wywołuje jego awersję, pewne reakcje, jak np. uczucie parzenia, krzyk, chwilową utratę mowy i sztywnienie ciała. Nieraz mogą wystąpić szatańskie symbole na ciele, zdarza się materializacja przedmiotów, które opętany człowiek wypluwa z ust. W każdej sytuacji, kiedy nastąpią manifestacje demoniczne należy podjąć modlitwę. i nigdy nie przeprowadzać samowolnych egzorcyzmów. Zawsze można zastosować sakramentalia dostępne dla wiernych. Jest to np.:

 • pokazanie krzyża,
 • pokropienie wodą święconą,
 • odmówienie egzorcyzmu prostego lub modlitwy o uwolnienie,
 • dotknięcie relikwią świętego, poświęconym medalikiem, szkaplerzem.

Środowisko wiary

Staraj się wraz z innymi członkami rodziny i przyjaciółmi osoby opętanej lub zniewolonej stworzyć środowisko żywej wiary. Jednak nie zmuszaj tej osoby do chodzenia na Mszę św., przyjmowania sakramentów i uczestniczenia w modlitwach - osoba zniewolona nie może czuć się osaczona, nie można też dopuścić do święttokradztwa. Dawajcie jej raczej świadectwo własnej wiary i módlcie się za nią Różańcem i Koronką do Miłosierdzia Bożego, ofiarujcie w jej intencji Komunię świetą oraz spowiedź. Osobie zniewolonej okazujcie zrozumienie i akceptację, dajwacie nadzieję na wyjście z trudnego położenia duchowego. Nie może braknąć prawdziwej chrześcijańskiej miłości pamiętając, że Miłość Chrystusa potępia grzech, ale nigdy człowieka. Osobie zniewolonej trzeba stworzyć w domu przestrzeń, w której będzie się ona czuła dobrze i swobodnie. Wszelkie ograniczenia nie mogą prowadzić do krępowania wolności osobistej.

Towarzyszenie osobie zniewolonej lub opętanej

Bądźcie w stałym kontakcie z księdzem egzorcystą - podstawą uwolnienia jest egzorcyzm. W tym czasie należy ograniczyć kontakty danej osoby ze światem zewnętrznym, z osobami, które stanowią dlań potencjalne zagrożenie (członkowie sekty, niebezpieczni "przyjaciele") oraz z ludźmi obcymi, których czystość intencji będzie wątpliwa. Należy unikać programów telewizyjnych (także programów komputerowych, czasopism, stron internetowych) przesiąkniętych złem, agresją, erotyzmem, okultyzmem. Uwagę skierować trzeba na programy neutralne i ewentualnie religijne (o ile nie będzie to powodować agresji ze strony osoby zniewolonej).

Nie pozostawiajcie osoby opętanej samej w domu, drzwi do poszczególnych pomieszczeń nie powinny być zamykana na zamki czy zasuwki. Szczególnym miejscem jest toaleta, miejsce zwykle posiadające zamknięcie, i w którym człowiek przebywa z reguły sam. Usuńcie z toalety oraz z sypialni danej osoby potencjalnie niebezpieczne przedmioty - brzytwy, linki, nożyczki, przedmioty ze szkła które może ona wykorzystać do samookaleczenia.

Podejmijcie trud nocnych czuwań dzieląc noc na okresy dyżurów poszczególnych osób. W nocy jak i w ciągu dnia osoba zniewolona przez złego ducha nie może być pozostawiana sama w mieszkaniu. Czuwanie nocne powinno odbywać się w pomieszczeniu sąsiadującym z sypialnią dręczonej osoby. W tym czasie osoba czuwająca zwraca uwagę na wszelkie hałasy, mogące świadczyć o manifestacji złego ducha. W takim przypadku należy niezwłocznie podjąć modlitwę o uwolnienie, aby osobie zniewolonej przywrócić spokój wewnętrzny i możliwość snu. O godzinie 3. w nocy warto odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz litanię do Najdroższej Krwii Chrystusa. Przed udaniem się na spoczynek niech osoba zniewolona przyjmie błogosławieństwo z rąk kapłana lub osoby świeckiej. Przed rannym przebudzeniem zły duch może wprowadzić daną osobę w stan śpiączki albo półświadomości. - Wtedy należy rozpocząć modlitwę do Pana Jezusa z prośbą o przebudzenie.

 

Zegar

Dzisiaj jest

sobota,
29 lutego 2020

(60. dzień roku)

Święta

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok A, II
Sobota po Popielcu

Licznik

Liczba wyświetleń:
2847959

Wyszukiwanie